Спеціальності на факультеті

Підготовку фахівців здійснюють 6 кафедр: алгебри та геометрії, диференціальних рівнянь і прикладної математики, математичного і функціонального аналізу, математики та інформатики і методики навчання, комп’ютерних наук та інформаційних систем, інформаційних технологій.
Спеціальності на бакалавраті
МАТЕМАТИКА
(40 місць – денна форма)
СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)
(45 місць – денна форма, 15 місць – заочна форма)

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)
(45 місць – денна форма,
15 місць – заочна форма)
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
(40 місць – денна форма)
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
(60 місць – денна форма)

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
(50 місць – денна форма)
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(30 місць – денна форма)
Освітні програми на бакалавраті
1. Математика
2. Математика комп’ютерних технологій
Середня освіта (математика, інформатика)

Середня освіта (інформатика, англійська мова)
1. Прикладна математика
2. Комп’ютерне моделювання та технології програмування
Комп’ютерні науки

Інформаційні системи та технології
Інженерія програмного забезпечення
Освітні програми у магістратурі
1. Математика комп’ютерних технологій (25 місць – денна форма)
2. Актуарна та фінансова математика (25 місць – денна форма)
3. Прикладна та теоретична статистика (15 місць – денна форма)
Середня освіта (математика) (15 місць – денна форма, 15 місць – заочна форма)

Середня освіта (інформатика) (15 місць – денна форма, 15 місць – заочна форма)
Прикладна математика (15 місць – денна форма)
Комп’ютерні науки (20 місць – денна форма)
Якість та безпека програмного забезпечення (50 місць – денна форма, 15 місць – заочна форма)
Кваліфікація на бакалавраті (відповідно до запису в дипломі)
1. Математик (можлива
додаткова кваліфікація – вчитель математики)
2. Математик. Аналітик програмного забезпечення
Вчитель математики та інформатики

Вчитель інформатики та англійської мови
1. Математик. Програміст прикладний
2. Прикладний програміст
Фахівець з розробки комп’ютерних програм

Фахівець з інформаційних систем та технологій
Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
Кваліфікація у магістратурі (відповідно до запису в дипломі)
1. Математик. Аналітик програмного забезпечення. Програміст
прикладний
2. Актуарій. Математик
Вчитель математики, викладач математики

Вчитель інформатики, викладач інформатики
Математик. Програміст прикладний
Фахівець з комп’ютерних наук

Фахівець з інформаційних систем та технологій
Магістр з інженерії програмного забезпечення
Посада, яку може займати фахівець
– математик-дослідник,
– математик-конструктор,
– математик-аналітик,
– системний аналітик,
– менеджер-аналітик,
– аналітик програмного забезпечення,
– програміст прикладний (C/С++, Prolog, системи комп’ютерної математики, бібліотеки комп’ютерної графіки, наукові видавничі системи, засоби лексичного і синтаксичного аналізу тексту та розробки компіляторів),
– науковий співробітник у галузі математики та програмування,
– актуарій (страховий математик),
– статистик,
– науковий співробітник в галузі статистики.
– вчитель математики,
– вчитель математики та інформатики,
– науковий співробітник в галузі математики та інформатики,
– науковий співробітник в галузі математики та методики навчання.


– вчитель інформатики,
– вчитель інформатики та англійської мови,
– науковий співробітник в галузі інформатики та технічного перекладу,
– науковий співробітник в галузі програмування та методики навчання.

– математик-аналітик,
– фахівець зі створення програмного забезпечення,
– програміст (С++, Python, С#, Java, GPSS, Prolog, системи комп’ютерної математики, наукові видавничі системи),
– веб-розробник / дизайнер (HTML5, CSS, PHP, JavaScript, MySQL),
– аналітик комп’ютерних систем і комунікацій,
– аналітик комп’ютерного банку даних,
– аналітик операційного і прикладного програмного забезпечення,
– фахівець з автоматизації виробничих процесів,
– адміністратор баз даних, баз знань,
– системний адміністратор,
– науковий співробітник.
– програміст прикладний (С++, C#, Java; Objective-C, Swift для Apple Macintosh),
– програміст системний (С/С++, Assembler),
– інженер-програміст (C#, Java, Objective-C, Swift, PHP, Python, Unity 3D, SpriteKit …),
– фахівець з інформаційних технологій (Matlab, R, BigData, Unit Tests),
– веб-розробник/дизайнер (HTML, CSS, JavaScript, Node-JS, JQuery, Bootstrap, Photoshop, PHP, C#, Ruby),
– cистемний адміністратор (Windows, Linux, macOS),
– адміністратор баз даних (SQL, MSSQL, MySQL),
– ІТ-директор чи ІТ-керівник відділу (Scrum, Agile),
– розробники обчислювальних систем (VHDL, Verilog, STM32, AVR, ARM, Assembler),
– тестування програмного забезпечення,
– технік-програміст (системи «розумний дім»),
– науковий співробітник.
– програміст прикладний
(С++, С#, Java, Objective C для Windows, Linux, Android, iOS, WinPhone, …),
– програміст системний (С, Assembler),
– програміст та адміністратор баз даних (SQL, MySQL, PostgreSQL, SQLite, NoSQL),
– архітектор програмних систем (UML, OOD Patterns, GoF),
– менеджер програмних проектів (PMBoK, методології Waterfall, Agile, Lean),
– інженер з якості та тестування програмних продуктів (Unit tests, UI Testinf),
– web-розробник / дизайнер (PHP, Python, Ruby, JavaScript, JQuery / HTML, CSS),
– фахівець з аналізу даних (R, Data Mining, BigData),
– адміністратор комп’ютерних мереж (Cisco),
– ІТ-директор або керівник підрозділу ІТ.

►Підготовка фахівців здійснюється на основі двоступеневої системи: бакалавр (4 роки) – магістр (1,5 року).

►Факультет створив для всіх наших магістрантів унікальні можливості для отримання двох дипломів магістра – українського та європейського, організувавши паралельне навчання (за бажанням) в нашому та в одному з польських (Краків, Жешув) державних університетів (на безоплатній основі). Див., наприклад, тут і тут.

►На факультеті діє аспірантура зі спеціальностей: 01.01.01 – математичний аналіз, 01.01.02 – диференціальні рівняння, 01.01.04 – геометрія і топологія, 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика, 01.01.06 – алгебра і теорія чисел, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, 05.13.06 – інформаційні технології.

►На факультеті функціонує спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей: математичний аналіз (фізико-математичні науки), алгебра і теорія чисел (фізико-математичні науки).

►На факультеті видається фаховий науковий журнал “Карпатські математичні публікації” (свід. про держ. реєстр. КВ №14703-3674Р, Web of Science).

►Студенти факультету (за бажанням) можуть навчатися на військовій кафедрі університету за спеціальністю “математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем” (на 3-4 курсах) і отримати військовий квиток. Детальніше див. тут.

►Студенти мають можливість прослуховувати курси локальної мережевої академії Cisco, адаптовані під університетську програму. Детальніше див. тут.

Вступ на ОР бакалавра на основі ПЗСО

Інфографіка: актуальна інформація про вступ у діаграмах та схемах

Навчання за міжнародними польсько-українськими угодами

Перелік освітніх програм на бакалавраті

Інформація на сайтах кафедр:

014.04 Середня освіта (Математика) / 014.09 Середня освіта (Інформатика)

111 Математика (інформація кафедри алгебри та геометрії)

111 Математика (інформація кафедри математичного і функціонального аналізу)

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

126 Інформаційні системи та технології

Інші публікації:

Детальніше про прикладну математику

Детальніше про інженерію програмного забезпечення

Детальніше про інформаційні системи та технології

Детальніше про математику комп’ютерних технологій

Детальніше про середню освіту

Детальніше про статистику

Правила прийому до університету у 2021 році

Вступ на ОР магістра

Вступ на ОР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста

Вступ на ОР бакалавра на основі здобутого рівня вищої освіти

Підготовка фахівців в області комп’ютерних мереж