Студентський Сенат

Станом на 1.03.2019 сенатором від факультету математики та інформатики є Марія Мельник – студентка групи СО(М)-41. E-mail: melnikmari99@gmail.com.

Студентський Сенат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – це орган студентського самоврядування, що у формі молодіжної громадської організації функціонує з метою захисту і реалізації громадських прав студента та задоволення соціальних, творчих та інших потреб студентів ВНЗ.

Сенат є незалежним від впливу політичних організацій чи релігійних об’єднань. У своїй діяльності Студентський Сенат керується законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, статутом вищого навчального закладу. Сенат вносить пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу, спрямовані на якісне навчання, працює на зростання у студентської молоді соціальної активності, пропагує здоровий спосіб життя та зміцнення особистого здоров’я молодої людини, всебічно розвиває особистість кожного студента, контролює процес поселення в гуртожитки.

Сенат об’єднує студентів вузу з усіх факультетів та інститутів. Членом Студентського Сенату може стати будь-який студент ВНЗ, який прагне допомагати своїм колегам у вирішенні завдань, передбачених цілями діяльності Сенату.

Для кожного студента індивідуально Сенат – це реальна можливість здобути досвід практичної та організаторської роботи в команді, познайомитись з великою кількістю молодих, активних цікавих людей, проявити вміння і вдосконалити навички організації різних заходів, бути почутим на університетському, місцевому обласному, всеукраїнському рівнях молодіжної політики, бути поміченим керівництвом  ВНЗ.

Сенат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника був заснований у 2004 році.

За роки існування Студентський Сенат став членом Національного студентського союзу, Всеукраїнської студентської ради, Української асоціації студентського самоврядування. Активно встановлюються зв’язки з іншими навчальними закладами.

Зокрема, Сенат є побратимом Братства спудеїв Острозької Академії.

Основними завданнями Студентського Сенату є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • сприяння співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентів;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

За погодженням зі Студентським Сенатом приймається рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, та поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державними замовленнями, на навчання за контрактом за рахунок фізичних і юридичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;
 • поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з нього;
 • затвердження рішень з питань студентських містечок і гуртожитків, проживання осіб, які навчаються в вузі.