До уваги викладачів та студентів факультету. Зрізи залишкових знань.

Відповідно до наказу ректора №673 “Про проведення зрізів залишкових знань” від 22.10.2018 р. на факультеті математики та інформатики для студентів 2-4 курсів освітнього рівня бакалавра з 5.11.2018 р. до 16.11.2018 р. заплановані зрізи залишкових знань з двох предметів для кожної спеціальності. Графік проведення зрізів поданий нижче.

Графік

проведення зрізів залишкових знань

за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії

2017-2018 н. р.

Факультет математики та інформатики

№ з/п Дата Час Група Навчальна дисципліна Викладач Ауд.
1. 5.11.2018 4 пара

(13.50-15.10)

М-2 Аналітична геометрія Собкович Р.І. 301
2. 12.11.2018 4 пара

(13.50-15.10)

М-2 Математичний аналіз Шарин С.В. 301
3. 15.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

С-2 Математичний аналіз Малицька Г.П. 325
4. 6.11.2018 4 пара

(13.50-15.10)

С-2 Дискретна математика Глушак І.Д. 303
5. 15.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

СО(М)-2 Математичний аналіз Малицька Г.П. 325
6. 5.11.2018 4 пара

(13.50-15.10)

СО(М)-2 Аналітична геометрія Собкович Р.І. 301
7. 13.11.2018 4 пара

(13.50-15.10)

ПМ-2 Математичний аналіз Соломко А.В. 324
8. 5.11.2018 2 пара

(10.30-11.50)

ПМ-2 Аналітична геометрія Копорх К.М. 234
9. 5.11.2018 3 пара

(12.15-13.35)

СО(І)-2 Теорія алгоритмів та математична логіка Семаньків М.В. 309
10. 13.11.2018 4 пара

(13.50-15.10)

СО(І)-2 Математичний аналіз Соломко А.В. 324
11. 8.11.2018 1 пара

(9.00-10.20

ІПЗ-2 Комп’ютерна дискретна математика Заторський Р.А. 318
12. 13.11.2018 3 пара

(12.15-13.35)

ІПЗ-2 Алгоритми і структури даних Ткачук В.М. 309
13. 5.11.2018 2 пара

(10.30-11.50)

КН-2 Програмування Іляш Ю.Ю. 207
14. 14.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

КН-2 Теорія алгоритмів і математична логіка Семаньків М.В. 306
15. 5.11.2018 3 пара

(12.15-13.35)

ІСТ-2 Програмування Іляш Ю.Ю. 207
16. 14.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

ІСТ-2 Теорія алгоритмів і математична логіка Семаньків М.В. 306
17. 5.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

СО(М)-3 Математичний аналіз ІІ Малицька Г.П. 403
18. 12.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

СО(М)-3 Диференціальні рівняння Гой Т.П. 403
19. 5.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

М-3 Математичний аналіз Філевич П.В. 318
20. 12.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

М-3 Диференціальні рівняння Гой Т.П. 318
21. 12.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

С-3 Диференціальні рівняння Гой Т.П. 403
22. 5.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

С-3 Математичний аналіз Малицька Г.П. 403
23. 6.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

ПМ-3 Теорія алгоритмів та математична логіка Гаврилків В.М. 316
24. 13.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

ПМ-3 Теорія функцій комплексної змінної Кравців В.В. 325
25. 7.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

ІПЗ-3 Організація комп’ютерних мереж Козленко М.І. 309
26. 15.11.2018 4 пара

(13.50-15.10)

ІПЗ-3 Людино-машинна взаємодія Козич О.В. 320
27. 9.11.2018 3 пара

(11.55-13.15)

КН-31,

КН-32

Програмування ІІ Ровінський В.А. 307
28. 16.11.2018 4 пара

(13.50-15.10)

Системне програмування Петришин М.Л. 309
29. 5.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

СО(І)-3 Програмування Власій О.О. 207
30. 12.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

СО(І)-3 Фізичні основи інформаційних технологій Никорак Я.Я. 307
31. 9.11.2018 2 пара

(10.30-11.50)

М-41,

М-42

Функціональний аналіз Загороднюк А.В. 325
32. 13.11.2018 4 пара

(13.50-15.10)

Теорія функцій комплексної змінної Філевич П.В. 306
33. 6.11.2018 4 пара

(13.50-15.10)

С-4 Функціональний аналіз Василишин Т.В. 303
34. 14.11.2018 3 пара

(12.15-13.35)

С-4 Математична статистика Шевчук Р.В. 324
35. 16.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

ПМ-4 Методи оптимізації і дослідження операцій Мазуренко В.В. 306
36. 9.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

ПМ-4 Числові методи Василишин П.Б. 306
37. 15.11.2018 3 пара

(12.15-13.35)

І-4 Операційні системи та системне програмування Петришин М.Л. 313
38. 7.11.2018 2 пара

(10.30-11.50)

І-4 Паралельні та розподілені обчислення Горєлов В.О. 309
39. 16.11.2018 1 пара

(9.00-10.20)

ПІ-4 Програмування Smart-речей/Програмування мовою Ruby Лазарович І.М. 307
40. 9.11.2018 4 пара

(13.50-15.10)

ПІ-4 Бази даних Козич О.В. 320