Історія факультету

Наш факультет був одним з трьох факультетів, з яких в 1940 році почалася історія Прикарпатського університету, на той час Учительського інституту – першого на Прикарпатті вищого навчального закладу. Інститут розмістився в недобудованому приміщенні торгівельної школи. Проте такі незручності не завадили знайти місця і для занять, і для зібрань, і для роботи гуртків художньої самодіяльності, які були організовані одразу.

Інститут відкрився в складі трьох факультетів, одним з яких був фізико-математичний. Факультет був порівняно невеликий (причина не лише у відсутності відповідного приміщення, але і в нестачі підготовлених абітурієнтів).

Набір перших студентів було закінчено 27 лютого 1940 року, а першого березня почалося навчання. У перші місяці роботи факультету особливо багато сил та енергії доклав перший декан – Король Микола Олексійович. На факультет прибули нові викладачі, вихованці Київського університету ім. Тараса Шевченка – Березін та Насонов.

Війна та окупація перервали діяльність інституту, а, відповідно, і факультету. Майно інституту було повністю розграбовано, а його навчальний корпус спалено. По-різному склалася доля перших викладачів факультету. Між Житомиром і Бердичевом викладачі Березін та Насонов загинули.

Наступний навчальний рік розпочався 1 листопада 1944 року у пристосованому для лекцій приміщенні по вул. Шевченка, 30. З 1945 року проходила відбудова основного навчального корпусу інституту по вул. Шевченка, 57. З відновленням роботи факультету після війни його і далі очолював М.О. Король. Кафедру математики очолила доц. О.М. Сумневич.

Пізніше посаду декана обіймали: Василь Микитович Носолюк, Борис Мартинович Струмінський, Петро Павлович Киричок.
У 1944 році на кафедрах фізики і математики працювали чотири викладачі та один лаборант і навчалися відповідно 9 та 20 студентів.

Король
Микола Олексійович
Носолюк
Василь Микитович
Киричок
Петро Павлович

Перший випуск фізико-математичного факультету відбувся в 1945 році. Його закінчила одна випускниця Ольга Кривошей, яка отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Вчитель середньої школи”.

Кафедри факультету надавали постійну допомогу вчителям математики та фізики. Так, для обладнання кабінетів математики та фізики факультет передав школам області 450 приладів, виготовлених студентами факультету.

Рівень знань випускників та відгуки шкіл про їхню роботу були достатньо високими і позитивними.

Факультет поступово налагоджував зв’язки з провідними вищими навчальними закладами республіки, на кафедру математики запрошено кращих науковців та ряд нових викладачів, серед них: В.І. Охрончук, Я.А. Ройтберг, В.Ю. Дідик, Н.Г. Городівська, Г.А. Кареїн.

Керівництво кафедрою математики факультету здійснював доц. К.І. Швецов (з 1950 року – директор педагогічного інституту), з 1953 року – доц. Юрченко, з 1957 року – старший викладач М.О. Король. Згодом кафедру доручено доц. В.П. Заровному, пізніше її очолював доц. Б.С. Сікора.

Студенти факультету одержували також виробничі спеціальності – шофера, слюсаря, кіномеханіка, фотографа. Створено студентський хор (60 чол.). Студенти факультету були активними учасниками духового оркестру, драматичного і танцювального гуртків. Вони систематично виступали з концертами перед мешканцями Івано-Франківщини. Факультет завжди займав перші місця в інституті на різноманітних спортивних змаганнях. Щорічно понад 50 студентів займалися науковою роботою.

При факультеті з 1958 року працювала школа юних математиків, в якій, зокрема, станом на 1965 рік навчалось близько 100 учнів м. Івано-Франківська та навколишніх сіл.

В 1965 році на кафедрах фізики і математики факультету працювало 29 викладачів та 17 лаборантів. На факультеті навчалось 480 студентів.

Протягом перших двадцяти років існування факультетом підготовлено близько трьох тисяч вчителів фізики та математики (стаціонарно навчання закінчили 1052 студенти, заочно – близько двох тисяч).

За цей час на факультеті створено відповідну матеріально-технічну базу, науково-дослідні лабораторії. Колектив науковців факультету розгорнув активну науково-методичну діяльність. Налагоджувалась наукова робота студентів та випускників спеціальності “математика”, серед яких М.С. Курпель, Ф.М. Мигович, Б.А. Шувар, Б.Й. Пташник, Е.М. Король, Р.І. Собкович та інші.

У вересні 1971 року кафедру математики розділено на дві кафедри: кафедру математики і кафедру математичного  аналізу.

Дідик
Василь Юрійович
Гайдучок
Григорій Михайлович

Наступним деканом факультету став Василь Юрійович Дідик (1971-1981р.р.), а згодом Григорій Михайлович Гайдучок (1981-1982р.р.).

Кафедрою математики завідував доц. Б.В. Василишин – проректор та перший проректор інституту (пізніше університету). На кафедрі працювали В.Г. Дерягіна, О.І. Мартищук, Д.А. Скрипник, В.Ю. Дідик, О.І. Ступарик, Р.І. Собкович, М.А. Мізін.

В складі кафедри математичного аналізу працювали завідувач кафедри доц. Б.С. Сікора, а також викладачі Ф.М. Мигович, В.І. Охрончук, Л.Г. Хоменко, В.А. Домбровський.

В той період факультет поповнюється новими молодими кадрами: Л.С. Возняк, Г.П. Малицька, М.І. Копач, І.В. Федак.

В 1982 році деканом факультету став Володимир Михайлович Кланічка.

З 1982 року до 1987 року кафедру математики очолювала доц. Н.Г. Городівська, а з листопада 1987 року до серпня 2002 року – доц. Р.І. Собкович.

Функціонування на факультеті науково-дослідного сектору дало можливість отримати наукову підготовку випускникам факультету В.М. Пилипіву та І.Й. Перкатюку, які влилися до викладацького колективу кафедри математики.

Трохи згодом колектив факультету поповнився випускниками аспірантури Московського університету ім. М.Ломоносова Б.В. Атаманюком, і А.І. Казмерчуком, які успішно захистили там кандидатські дисертації. З 1990 року лекції на фізико-математичному факультеті читав професор Б.Й. Пташник (зараз – член-кор. НАН України).

З появою нової спеціальності “Математика з основами інформатики” виникла потреба у підготовці відповідних кадрів, у зв’язку з чим в 1991–1993 рр. факультет поповнили викладачі Б.М. Дрінь, О.М. Дудка та Н.В. Кульчицька.

4 вересня 1998 року кафедру математики перейменовано на кафедру алгебри та геометрії.

 

У 2002 році факультет фізики та математики розділився на дві частини: фізичний (зараз фізико-технічний) факультет і факультет математики та інформатики.

Деканом факультету математики та інформатики обрано Пилипіва Володимира Михайловича.

Новий факультет представлений шістьма кафедрами:

  • кафедра алгебри та геометрії, яку очолює доктор фізико-математичних наук Олег Ростиславович Никифорчин;
  • кафедра диференціальних рівнянь і прикладної математики, якою завідує доктор фізико-математичних наук Мар’ян Іванович Дмитришин;
  • кафедра математики та інформатики і методики навчання, якою завідує кандидат педагогічних наук Наталія Володимирівна Кульчицька;
  • кафедра комп’ютерних наук та інформаційних систем, якою завідує доктор технічних наук Любомир Богданович Петришин;
  • кафедра інформаційних технологій, якою завідує кандидат технічних наук Микола Іванович Козленко;
  • кафедра математичного і функціонального аналізу, якою завідує доктор фізико-математичних наук Андрій Васильович Загороднюк.

Факультет бурхливо розвивається. Якщо в 2002 році тут навчалось 320 студентів, то у 2006 році – 530 студентів, а в 2010 році – 650 студентів. Тепер на факультеті здійснюється підготовка за спеціальностями: математика, прикладна математика, статистика, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, середня освіта (математика), середня освіта (інформатика).

Кланічка
Володимир Михайлович
Пилипів
Володимир Михайлович

Зараз на факультеті працюють понад 10 докторів наук та близько 40 кандидатів наук. Факультет поповнюють нові викладачі, серед яких багато колишніх його випускників. Кафедри факультету продовжують активно займатися підготовкою наукових кадрів.

З 2009 року на факультеті видається науковий журнал «Карпатські математичні публікації», що зареєстрований у ВАК України як фаховий з кількох математичних спеціальностей. Відкрита постійно діюча аспірантура, спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «математичний аналіз» і «математичне моделювання та обчислювальні методи», працюють три наукові лабораторії:

– спільна лабораторія нелінійного функціонального аналізу факультету математики та інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України;

– лабораторія статистичного аналізу;

– лабораторія математичного моделювання.

На базі факультету з 2012 по 2014 роки відбувався щорічний Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з математичних наук.

Факультет щороку проводить одну-дві Всеукраїнські та міжнародні наукові конференції, літні наукові школи для молодих вчених.

Завдяки тісним міжнародним зв’язкам з відомими університетами зарубіжжя студенти факультету мають можливість отримати одночасно ступінь магістра нашого та одного з європейських університетів.

Студенти факультету активно займаються розвитком своїх творчих здібностей: відвідують різноманітні гуртки за уподобаннями, випускають студентську газету, беруть участь та перемагають у спортивних змаганнях. Команди факультету неодноразово ставали чемпіонами університету з КВК, брейн-рингу, «Що? Де? Коли?». На творчих звітах студентської самодіяльності факультетів та інститутів університету факультет математики та інформатики щороку входив у число кращих.

Сьогодні молодий факультет живе цікавим та енергійним життям. На ньому панує атмосфера творчості та професійного ставлення до кожної справи.