Міжнародна діяльність

Факультетом математики та інформатики налагоджено зв’язки із закордонними партнерами.

Так, між ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та Вищою школою економіки та інформатики у Кракові (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie) укладено угоду про співпрацю. Аналогічні угоди укладено з НТУ “Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташіца” (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, AGH) та університетом у Лодзі (Uniwersytet Łodzki).

З AGH укладено також Угоду про спільне навчання ІІ ступеню, за яким студенти спеціальностей “Інформатика” та “Прикладна математика” безкоштовно навчаються за напрямом «Інформатика та економетрія» (Informatyka i ekonometria) на факультеті управління (Zarządzania). Аналогічну угоду укладено також з Жешувським університетом.

Науковці та студенти факультету математики та інформатики беруть участь у щорічних науково-практичних конференціях за кордоном. Зокрема, у конференції Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka (AGH, Kraków) та конференції студентських наукових кіл (Konferencja Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego).

Фахівці факультету математики та інформатики залучені до реалізації міжнародного грантового проекту Erasmus+ “Співробітництво між університетами та підприємствами в сфері ігрової індустрії в Україні — GameHub”.

Нижче коротко подається історія розвитку міжнародних зв’язків факультету математики та інформатики протягом останніх років.

22-23 листопада 2012 р. відбулася XIV конференція Zarządzanie Przedsiębiorstwem. У роботі конференції взяли участь 4 викладачів кафедри та 8 студентів спеціальності “Інформатика”. У ході конференції відбулася зустріч із керівництвом факультету управління AGH (декан проф. Петро Лебковський, продекан др. Даріуш Саля, продекан др. Марек Дудек, заст. зав. каф. Прикладної інформатики ВЗ АГХ др. Єжи Дуда, вч. секретар ФУ АГХ др. Яцек Обжуд), на якій було  прийнято рішення про подальший розвиток співпраці ПНУ та AGH щодо програми спільного навчання  студентів спеціальностей «Інформатика» та «Прикладна математика».

У травні 2013 р. відбулася 50-та міжнародна конференція студентських наукових кіл (м. Краків). У роботі конференції взяли участь 7 студентів спеціальності «Інформатика» факультету математики та інформатики, аспірант кафедри математичного і функціонального аналізу та їхні керівники — 5 викладачів кафедри інформатики, а також двоє представників кафедри математичного і функціонального аналізу й один — кафедри статистики і вищої математики. Також учасниками конференції стали студенти, котрі паралельно навчалися на AGH згідно із програмою спільного навчання.

Науковці кафедр факультету математики та інформатики взяли участь у роботі засідання ІІ та ІІІ секцій «Прикладна інформатика», ювілейної 50-ї конференції студентських кіл наукових АГХ.

Студентами було виголошено доповіді, також вони взяли участь у конкурсі наукових робіт, що проводився у рамках конференції. Ряд студентів вибороли призові місця.

Регулярно відбуваються зустрічі із керівництвом факультету управління AGH. Зокрема, ухвалено рішення про погодження планів та розробку спільної програми навчання 2-го ступеня за новою спеціальністю «Інформатика та Економетрія». Надано рамкові та програмні вимоги ФУ АГХ для їх погодження із планом навчання за спеціальностями «Інформатика» та «Прикладна математика» ФМІ ПНУ.

Також, прийнято рішення по погодженню напрямків наукових досліджень та спільного опрацювання проектів, наукових праць і спільного опублікування статей, навчальних матеріалів та збірних монографій.

1 вересня 2013 р. відбулася зустріч ректорату Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (ректор, доктор політичних наук, професор Ігор Цепенда, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва, доктор історичних наук, професор Василь Марчук, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат юридичних наук Надія Кобецька) та представників кафедри інформатики – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри інформатики Любомира Петришина, доцента кафедри інформатики, заступника декана факультету математики та інформатики з міжнародного співробітництва Віталія Горєлова) із делегацією факультету управління Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташіца (декан, професор Пьотр Лебковський, заступник декана, доктор технічних наук Даріуш Саля, заступник завідувача кафедри прикладної інформатики факультету управління Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташіца, доктор Єжи Дуда, вчений секретар факультету управління, доктор Яцек Обжуд) згідно з двосторонньою міжнародною угодою про співпрацю № 88 від 08.02.2008, а також домовленістю про спільне навчання ІІ ступеню від 28.09.2013 р. між Гірничо-металургійною академією імені Станіслава Сташіца та ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

В ході зустрічі було прийнято рішення про подальший розвиток співпраці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Гірничо-металургійною академією імені Станіслава Сташіца щодо програми спільного навчання та подвійного дипломування студентів спеціальностей «Інформатика» та «Прикладна математика» на 2013-2014 навчальний рік за спеціальністю «Інформатика в управлінні». Також сторони погодили напрямки наукових досліджень та спільного опрацювання проектів, наукових праць і спільного опублікування статей, навчальних матеріалів та збірних монографій.

10 жовтня 2013 відбулася зустріч представників Прикарпатського університету та науково-технічного університету AGH. У зустрічі взяли участь зав. каф. інформатики д. т. н., проф. Любомир Петришин, заст. декана к. ф.-м. н. Андрій Соломко, заст. декана к. т. н. Віталій Горєлов, декан факультету управління ТУ AGH Петро Лебковський та заст. декана Даріуш Саля. Сторони високо оцінили результати співпраці двох університетів і зобов’язалися розпочати роботу над процесом двостороннього докторизування. Задекларовано необхідність соціально-культурних обмінів, відпочинку і рекреації працівників у рамках профспілкового руху.

Делегація взяла участь в урочистих заходах з нагоди ювілейної 40-ї інаугурації 2013-2014 н. р.

У листопаді 2013 р. троє викладачів кафедри інформатики (проф. Любомир Петришин і доценти Віктор Ровінський та Віталій Горєлов) та двоє студентів спеціальності «Інформатика» взяли участь у 25 конференції «Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka», що відбулася на базі НТУ AGH у м. Краків. Відбулася зустріч із керівництвом факультету управління АГХ.

У березні 2014 р. розпочала навчання у Кракові група (2 набір) студентів Прикарпатського університету у складі 18 осіб.

У період з 6.05.2014 по 10.05.2014 делегація Прикарпатського університету перебувала у м. Краків з метою участі у  51-й сесії студентських кіл наукових. У роботі конференції безпосередньо з Івано-Франківська взяли участь троє викладачів кафедри інформатики, а також п’ятеро студентів. Крім того, свої доповіді представили студенти, котрі паралельно навчалися в AGH.

Науковцями було взято участь у зустрічі із керівництвом факультету управління AGH (декан проф. Петро Лебковський, продекан др. Даріуш Саля, продекан др. Марек Дудек, заст. зав. каф. Прикладної інформатики ВЗ АГХ др. Єжи Дуда, вч. секретар ФУ АГХ др. Яцек Обжуд). Також, відряджені працівники ПНУ прийняли участь в роботі журі по оцінці наукових доповідей студентів.

Ряд студентів вибороли призові місця з правом публікування робіт у рецензованому пунктованому науковому виданні AGH. Лауреати І-х місць отримали дипломи переможців на урочистому засіданні Вченої Ради університету AGH.

З 5.06.2014 по 7.06.2014 проректор з наукової роботи проф. Андрій Загороднюк, декан факультету математики та інформатики проф. Володимир Пилипів, зав. каф. інформатики, проф. Любомир Петришин та доц. каф. інформатики, заст. декана з міжнародної співпраці Віталій Горєлов взяли участь в урочистому засіданні Вченої ради факультету управління AGH з нагоди його 50-річчя.  Проф. Андрій Загороднюк виступив із промовою на засіданні Вченої ради факультету. Проведено зустрічі із керівництвом факультету управління AGH (декан проф. Петро Лебковський, продекан др. Даріуш Саля, продекан др. Марек Дудек, заст. зав. каф. Прикладної інформатики ВЗ АГХ др. Єжи Дуда, вч. секретар ФУ АГХ др. Яцек Обжуд); прийнято рішення про подальший розвиток співпраці ПНУ та AGH щодо програми спільного навчання.

У липні 2014 року на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбулося засідання Екзаменаційної комісії факультету управління UST AGH. Випускники Прикарпатського університету 2013 року (у 2014 році – випускники AGH) успішно склали випускний іспит та захистили магістерські праці.

До складу комісії увійшли: dr inż. Jacek Obrzud, dr inż. Dariusz Sala, adiunkt – заступник декана факультету управління; dr inż. Marek Dudek, adiunkt – заступник декана факультету управління; prof. dr hab. inż. Lyubomyr Petryshyn, prof. nadzw.; dr inż. Andrzej Jamróz, adiunkt.

Склали іспит за захистили магістерські праці з позитивними оцінками 19 студентів, з них дипломів з відзнакою – 1.

     

У жовтні 2014 р. у м. Краків (AGH) відбулося підписання протоколів взаємовизнання навчальних планів за програмою спільного навчання.

Також, у жовтні 2014 р. групи студентів напрямів підготовки «Інформатика» та «Прикладна математика» (12 осіб) виїхала на навчання до університету AGH (м. Краків).

У жовтні 2014 р. відбулася імматрикуляція групи студентів-учасників міжнародної програми спільного навчання за участі представників кафедри інформатики.

У листопаді 2014 р. викладачі та студенти кафедри інформатики взяли участь у 26 науково-практичній 27 міжнародної конференції Zarządzanie Przedsiębiorstwem (м. Краків).

7-14 травня 2015 р. відбулася чергова щорічна міжнародна студентська конференція  студентських наукових кіл (м. Краків).  У конкурсі наукових робіт, що проводиться під час конференції, 1 місце виборола робота Анни Дранчук (керівник доц. каф. інформатики Юрій Іляш), 2 — робота студентів Василя Петренія, Василя Полянчича та Михайла Шевчука (керівник — доц. каф. інформатики Віталій Горєлов). Автори робіт отримали можливість опублікувати результати своїх досліджень у збірнику наукових робіт   “Zeszyty Naukowe AGH”.

Листопад 2015 р. — участь науковців кафедри інформатики та студентів у черговій науковій конференції Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka (м. Краків).

5-12 травня 2016 р. відбулася 53-тя міжнародна конференція студентських кіл наукових. Студенти Прикарпатського університету взяли очну участь у засіданнях секцій конференції, частину доповідей була виголошено дистанційно.

Кількість студентських публікацій у збірниках матеріалів конференцій студентських наукових кіл різних років наведено у таблиці (до таблиці не включено матеріали студентів, котрі під час проведення конференції навчалися у Кракові).

Рік Кількість студентських публікацій
2013 13
2014 13
2015 21
2016 12

Фахівці кафедри інформатики залучені до реалізації міжнародного грантового проекту Erasmus+ KA2 CBHE №561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP “Співробітництво між університетами та підприємствами в сфері ігрової індустрії в Україні — GameHub”, який полягає у забезпеченні студентів, безробітних, тимчасово переселених та ветеранів антитерористичної операції знаннями та навичками, необхідними для роботи в цифровій ігровій галузі, що підвищить їхні можливості працевлаштування та самореалізацію.

Цілі та завдання проекту: розробка нових курсів, навчальних матеріалів для програм підготовки ІТ-спеціалістів ігрової галузі; впровадження розроблених курсів у навчальний процес при підготовці фахівців на рівні бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Інформатика» та «Комп’ютерні науки»; розробка і впровадження навчальних курсів для ветеранів АТО та безробітних, побудова міцної співпраці між університетами та підприємствами ігрової галузі через надання консультаційних послуг; створення Game-лабораторії для практичної реалізації навчальних проектів і завдань студентами університету та слухачами курсів.

Очікувані результати проекту: профілі компетенцій співробітників на всіх професійних рівнях ринку цифрових ігор; навчання 180 викладачів вищих навчальних закладів, 500 студентів і 150 безробітних (у тому числі ветеранів ATO) для підвищення рівня їхньої кваліфікації та компетентності; структура і засоби GameHub в кожному українському університеті-партнері; новостворені ігрові лабораторії та 18 навчальних модулів, що забезпечують відкриті і інноваційні навчальні ресурси для нових предметів, які будуть модернізувати українську інженерну освіту; Міжнародна Game Design Конференція, організована консорціумом в Україні; підвищення актуальності навчальних програм університетів на українському ринку праці.

Консорціум проекту: University of Deusto, Іспанія (Координатор проекту);
Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie, Польща;
FH Joanneum Gesellschaft M.B.H., Австрія;
Quality Austria – Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, Австрія;
Fundación Virtualware Labs, Іспанія;
Донецький національний технічний університет, Україна;
Херсонський національний технічний університет, Україна;
Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна;
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Україна;
Одеський національний політехнічний інститут, Україна;
Українська асоціація фахівців технологій, Україна.