Спеціальності на факультеті

Підготовку фахівців здійснюють 6 кафедр: алгебри та геометрії, диференціальних рівнянь і прикладної математики, математичного і функціонального аналізу, математики та інформатики і методики навчання, комп’ютерних наук та інформаційних систем, інформаційних технологій. Спеціальності на бакалавраті МАТЕМАТИКА (40 місць – денна форма) СЕРЕДНЯ Читати далі

Студентські перли

Окремі студенти в своїх екзаменаційних і контрольних роботах ввели нові поняття і твердження, які пропонуються Вашій увазі.   Розв’язок рівняння f (x, y) має розв’язок f (x, y) = C. Метод Хауса Абсолютно-відносна похибка Теорема існування і єдності коней. Розв’язком диференціального рівняння називають його інтегруванням. Послідовність збігається податково. Читати далі

Журнал “Карпатські математичні публікації”

На факультеті математики та інформатики видається науковий журнал “Карпатські математичні публікації”, який визнано фаховим у математичних науках, у 2017 році він включений у Web of Science у колекцію Emerging Sources Citation Index. Крім того, цей журнал відображається в таких базах, як Читати далі

Спеціалізована вчена рада

На факультеті математики та інформатики у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника працює спеціалізована вчена рада К 20.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями: 01.01.01 – математичний аналіз і 01.01.06 – алгебра Читати далі

Наукові школи

На факультеті математики та інформатики вже практично сформовано дві наукові школи. 1. «Нелінійний аналіз» На кафедрі математичного і функціонального аналізу під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Загороднюка Андрія Васильовича працює наукова школа «Нелінійний аналіз». Основними напрямками дослідження наукової школи є: Читати далі

Наукові дослідження

На факультеті математики та інформатики виконуються наукові дослідження за наступними темами. Держбютжетна фундаментальна. Дослідження аналітичних структур у спектрі алгебр голоморфних функцій банахового простору та в обернених спектральних задачах. № 0116U003562. Терміни виконання – 01/01/2016-31/12/2018. Науковий керівник – Загороднюк Андрій Васильович. Читати далі

Всеукраїнська олімпіада з математики для вступників 2018

Факультет математики та інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника вкотре проводить свою щорічну олімпіаду з математики для школярів. Учні з нашої та сусідніх областей з’їжджаються, щоб позмагатися у розв’язуванні цікавих, нерідко жартівливих задач, розім’яти “інтелектуальні м’язи”, і одночасно перевірити Читати далі

Всеукраїнська олімпіада з математики для вступників (офіційна інформація) 2018

Всеукраїнська олімпіада з математики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для професійної орієнтації вступників                                                     Читати далі

Кафедра військової підготовки

Студенти та випускники факультету математики та інформатики мають можливість навчатись на кафедрі військової підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальностями: –     застосування автомобільних з’єднань, військових частин і підрозділів; –     математичне та програмне забезпечення функціонування Читати далі