Спеціальність “Інженерія програмного забезпечення”

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ!

Запрошуємо Вас на навчання у Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

за спеціальністю “Інженерія програмного забезпечення”.

Інженерія програмного забезпечення (software engineering) – новітня в Україні спеціальність, яка включає систему методів, способів та дисциплін з планування, розробки, експлуатації і супроводу програмного забезпечення. Ця спеціальність пов’язана з усіма аспектами виробництва програмного забезпечення: від початкових стадій створення специфікацій до підтримки життєвого циклу системи після передачі замовнику.

В сучасному світі динамічна індустрія створення програмних продуктів є однією з найперспективніших галузей як світової, так і української економіки, а компанії-розробники програмного забезпечення є лідерами ринку. Програмні системи сьогодні присутні всюди. Без відповідного програмного забезпечення неможливо уявити промислове виробництво, наукову діяльність, освіту, охорону здоров’я, фінансову сферу чи державне управління і, навіть, побут.

Попит на висококваліфікованих програмістів невпинно зростає, а професія програміста є однією з найпрестижніших і високооплачуваних. У списку найбільш прибуткових та потрібних професій, які будуть популярними упродовж наступних років, одне з перших місць посідає інженер-програміст. Висококваліфіковані фахівці зі створення та обслуговування програмного забезпечення потрібні практично в усіх галузях народного господарства.

Основним напрямом працевлаштування випускників є робота програмними інженерами у провідних IT-компаніях України та світу, в яких вони зможуть обіймати посади системних та прикладних програмістів, аналітиків та архітекторів комп’ютерних систем, менеджерів проектів, web-розробників, інженерів з тестування програмного забезпечення, розробників баз даних тощо.

В Україні функціонують сотні ІТ-підприємств, що працюють на замовлення вітчизняних та закордонних партнерів. Більше десятка таких компаній успішно працюють в м. Івано-Франківську. Ці компанії забезпечують своїм працівникам цікаві проекти, професійне зростання та гідну зарплату. Розвиток індустрії програмного забезпечення в нашій країні стримується дефіцитом саме висококваліфікованих кадрів, тому випускники мають добру перспективу працевлаштування.

Студенти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» оволодівають сучасними мовами програмування, знаннями з інформатики, комп’ютерної техніки, баз даних, Інтернет-технологій, усіма необхідними знаннями для здійснення практичної інженерної діяльності, а також сучасними методами створення та обслуговування програмного забезпечення, вчаться аналізувати технічне завдання, працювати в команді розробників, тестувати та забезпечувати якість програмного продукту, керувати проектами тощо. Основними спеціалізаціями під час навчання є розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем web-орієнтованих систем, мобільних пристроїв та вбудованих систем.

Підготовка студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» здійснюється на факультеті математики та інформатики, який має багаторічну практику підготовки фахівців за суміжними напрямами «Інформатика» та «Прикладна математика». Студенти факультету беруть участь в олімпіадах, конкурсах та наукових конференціях. Кращі студенти займаються науково-дослідною роботою, мають можливість продовжити своє навчання у магістратурі та аспірантурі за фахом. Факультет єдиний в регіоні забезпечує студентів всіх напрямів підготовки можливістю паралельного навчання на безоплатній основі в магістратурі (5 курс) нашого університету та державних університетів Польщі (Краків, Жешув) з отриманням двох дипломів магістра – українського та європейського зразків.

При факультеті функціонує єдина серед навчальних закладів Івано-Франківської області Локальна мережева академія CISCO, що обладнана необхідним мережевим та телекомунікаційним обладнанням і дозволяє отримати ґрунтовні знання з сучасних мережевих інформаційних технологій та дає можливість отримання сертифікату міжнародного зразка на право обслуговування комп’ютерних мереж, який визнається більш ніж в 180 країнах світу.

Випусковою зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» є кафедра інформаційних технологій, працівники якої мають багаторічний досвід роботи. Навчальний процес забезпечується необхідною матеріально-технічною базою. Також до навчального процесу залучається висококваліфікований кадровий склад інших профільних кафедр факультету — інформатики, прикладної математики та кафедр, що забезпечують фундаментальну математичну підготовку.

Контактні дані для спілкування: кафедра інформаційних технологій;

адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, аудиторія 319 (центральний корпус);

тел. (0342) 59-60-58; (099) 5137357; (067) 1246069; e-mail: kit@pu.if.ua.