Спеціальність «Інформаційні системи та технології»

Важлива  інформація для абітурієнтів

(для тих, хто планує стати професійним програмістом)!

Факультет математики та інформатики ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» повідомляє, що на ньому відкрито ще одну (щойнозатверджену в Україні) спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології».

Відтепер тут функціонує 4 спеціальності, за якими ведеться підготовка професійних фахівців з програмування. Нагадаємо їх назви:

113  Прикладна математика,

121  Інженерія програмного забезпечення,

122  Комп’ютерні науки,

126  Інформаційні системи та технології.

Повідомляємо також, що факультет додатково пропонує студентам цих спеціальностей (усім, хто бажає):

1) безкоштовне паралельне навчання в магістратурі нашого університету та державного науково-технічного університету AGH (м. Краків, Польща) з отриманням двох дипломів – українського та європейського зразків.

2) споріднену військову спеціальність «Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем» із присвоєнням офіцерського звання, отриману після завершення навчання на військовій кафедрі нашого університету.