Практика

Практика студентів є складовою частиною навчального процесу і здійснюється з метою закріплення теоретичних знань, ознайомлення з майбутньою професією, набуття досвіду самостійної роботи та набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана готувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки.

Студенти проходять виробничу практику в різних фірмах і установах. Найчастіше використовуються наступні бази практик: Лезгро, SoftServe, BVBLogic, Елекс, ПриватБанк, Український центр оцінювання якості освіти, Інститут прикладних проблем механіки і математики, управління статистики, експертно-аналітичний відділ Івано-Франківського міськвиконкому, Технополіс, Axion Web, Insilico Soft, навчальні заклади Івано-Франківська.

Положення про організацію та проведення практики (затверджене наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93)

Положення про організацію та проведення практики у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Додаток до положення про організацію та проведення практики в університеті

Наскрізна програма практики для спеціальності “Прикладна математика”

Програма обчислювальної практики для спеціальності “Прикладна математика”

Програма виробничої практики для спеціальності “Прикладна математика”

Договір з базою практики Прикладна математика Магістр

Наскрізна програма практики для спеціальності “Математика”

Програма обчислювальної практики для спеціальності  “Математика”

Програма виробничої практики для спеціальності “Математика”

Програма навчально-технологічної практики Програмна інженерія

Програма виробничої практики Програмна інженерія

Навчально-ознайомлювальна практика в закладах середньої освіти СОІ 2 курс

Виробнича (педагогічна) практика СОІ магістр

Графіки практик 2018-2019

Наказ про практику Прикладна математика бакалавр 2018

Наказ про практику Прикладна математика магістр 2019