Наукові школи

На факультеті математики та інформатики вже практично сформовано дві наукові школи.

1. «Нелінійний аналіз»

На кафедрі математичного і функціонального аналізу під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Загороднюка Андрія Васильовича працює наукова школа «Нелінійний аналіз». Основними напрямками дослідження наукової школи є:

• Нескінченновимірний комплексний аналіз.
• Алгебри аналітичних функцій, теорія банахових просторів.
• Апроксимація функцій (неперервних функції) на нормованих (банахових) просторах.
• Поліноми та аналітичні функції на банахових просторах.
• Спектри алгебр аналітичних функцій на банахових просторах та просторах Фреше.
• Спектральні властивості та гіперциклічність операторів композиції на просторах аналітичних функцій банахового простору.
• Глобальна лінеаризація нелінійних відображень на топологічних векторних просторах.
• Дослідження алгебри блочно-симетричних аналітичних функцій та їхнього спектру.
• Гомоморфізми і диференціювання банахових алгебр аналітичних функцій від нескінченної кількості змінних.
• Гомоморфізми і диференціювання на симетричних добутках топологічних алгебр.
• Структура множини гомоморфізмів деяких алгебр аналітичних функцій на банахових просторах.
• Гомоморфізми та ідеали в алгебрах аналітичних диференційованих функцій на банахових просторах.
• Оператори у просторі аналітичних функцій на банахових многовидах, лінійні підпростори у ядрах поліномів на банахових просторах.
• Властивості спектра алгебр, породжених симетричними (p,q)-поліномами на просторах із симетричною структурою.

2. «Дослідження та розробка теоретичних і методичних основ створення вертикальної інфотехнології»

На кафедрі інформатики під керівництвом доктора технічних наук, професора Петришина Любомира Богдановича формується наукова школа «Дослідження та розробка теоретичних і методичних основ створення вертикальної інфотехнології». Послідовники школи Лаврів М. В., Превисокова Н. В., Іляш Ю. Ю., Монастерецький В. В.

Наукова школа займається питаннями розробки теоретичних та методичних основ реалізації вертикальної інформаційної технології при використанні кодування повідомлення послідовностями Галуа, розробки апаратної платформи RISC архітектури, аналізу та розробки методів адаптивного зменшення надлишковості неперервних інформаційних потоків тощо.