Спеціалізована вчена рада

На факультеті математики та інформатики у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника працює спеціалізована вчена рада К 20.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями: 01.01.01 – математичний аналіз і 01.01.06 – алгебра і теорія чисел.

Головою спеціалізованої вченої ради є доктор фізико-математичних наук, професор Загороднюк Андрій Васильович – проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради є доктор фізико-математичних наук, доцент Шарин Сергій Володимирович – проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.