Студентські перли

Окремі студенти в своїх екзаменаційних і контрольних роботах ввели нові поняття і твердження, які пропонуються Вашій увазі.

 

Розв’язок рівняння (xy) має розв’язок (xy) = C.

Метод Хауса

Абсолютно-відносна похибка

Теорема існування і єдності коней.

Розв’язком диференціального рівняння називають його інтегруванням.

Послідовність збігається податково.

Хоча робота системи спрямована на підвищення наукової якості публікацій процесів, вона також прагне до розширення галузі народної освіти шляхом підвищення вкладу соціальних наук в загально відомі факти, в надії, що такий внесок має вирішальне значення для академічної свободи, загальнодоступному використанню причини, і дорадчим формам демократії.

Пошукова система словник підтримує внутрішні символи і правої пошук усікання руки.

Мережа забезпечує повнотекстовий пошук по сірій літературі кілька урядових установ в науці портал технічні звіти. Він стукає в пошукових системах розподіленого сірого колекцій літератури, дозволяючи користувачеві знаходити інформацію без попередньої знати спонсорами агентства.

n-коливна система масового об’єму.

Для крайнього лівого рядка беруть і вважають крайній правий рядок.

Стан клітинок змінюється відповідно до стану, в якості стану вибирається певна кількість клітин для квадратних клітин.

Функція цілісності ненормального розподілу.

Вектор рухається до координати (1,4). (Автор – В. П.)

Інтегральні рівняння з видовженими ядрами (Автор – Ф. С.)

Властивості неперервних функцій з однією точкою розриву (за матеріалами однієї контрольної роботи)

  1. Функція неперервна, але має одну точку розриву, тому вона неперервна.
  2. Функція неперервна, але має одну точку розриву, тому вона інтервальна як за Ріманом, так і за Лебегом.
  3. Функція неперервна, але має одну точку розриву, тому вона інтегральна за Лейбніцом.
  4. Функція неперервна, але має одну точку розриву, тому вона неперервна за Ріманом, але не за Лебегом.
  5. Функція неперервна, але має одну точку розриву, тому вона дорівнює одиниці і прямує до нуля, якщо  nпрямує до нескінченності.

Зашифровування повідомлення, щоб двосторонні особи не могли прочитати. (Автор – Л. І.)

Для шифрування одного блоку використовуються від 10 до 32 років шифрування.