Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації

Вітаємо випускника факультету за спеціальністю «математика і фізика» Дмитришина Романа Івановича з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз.

Науковий консультант – доктор фізико-математичних наук, професор, Боднар Дмитро Ількович, Тернопільський національний економічний університет, професор кафедри економічної кібернетики та інформатики.