Компанією SoftServe проведено експертизу освітньої програми “Інженерія програмного забезпечення”

У рамках співпраці Прикарпатського національного університету з компанією SoftServe проведено експертизу освітньої програми “Інженерія програмного забезпечення” за спеціальністю 121, галузі знань 12 – Інформаційні технології першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Експертиза навчальних планів проведена залученими з виробництва експертами у контексті виробничих потреб компанії.

Висновок компанії: студенти, що успішно засвоять освітні компоненти навчального плану, можуть претендувати на посаду у компанії, за умови успішно пройдених етапів працевлаштування.