Перспективи працевлаштування випускників

Професійні назви робіт (посад), які здатен виконувати магістр

Математика

1. Математик-дослідник
2. Математик-конструктор
3. Математик-аналітик
4. Системний аналітик
5. Менеджер-аналітик
6. Аналітик програмного забезпечення
7. Програміст прикладний (C/С++, Prolog, системи комп’ютерної математики, бібліотеки комп’ютерної графіки, наукові видавничі системи, засоби лексичного і синтаксичного аналізу тексту та розробки компіляторів)
8. Науковий співробітник у галузі математики та програмування
9. Викладач вищого навчального закладу
9. Актуарій (страховий математик)

Середня освіта (математика)

1. Вчитель у:
– закладах середньої освіти
– закладах позашкільної освіти
– закладах професійно-технічної освіти
– закладах вищої освіти I-IV рівнів акредитації
2. Науковий співробітник у галузі математики та методики навчання

Середня освіта (інформатика)

1. Вчитель у:
– закладах середньої освіти
– закладах позашкільної освіти
– закладах професійно-технічної освіти
– закладах вищої освіти I-IV рівнів акредитації
2. Консультант, ментор в ІТ індустрії
3. Науковий співробітник у галузі програмування та методики навчання

Прикладна математика

1. Математик-аналітик
2. Фахівець зі створення програмного забезпечення
3. Програміст (С++, С#, Java, GPSS, системи комп’ютерної математики)
4. Веб-розробник / дизайнер (HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL, Bootstrap)
5. Аналітик комп’ютерних систем і комунікацій
6. Аналітик комп’ютерного банку даних
7. Аналітик операційного і прикладного програмного забезпечення
8. Фахівець з автоматизації виробничих процесів
9. Адміністратор баз даних, баз знань
10. Науковий співробітник

Комп’ютерні науки

1. Програміст прикладний (C++, C#, Java)
2. Програміст системний (Assembler)
3. Веб-розробник / дизайнер (PHP, MySQL, JavaScript, Java, CMS / HTML, CSS)
4. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
5. Інженер з проектування та розробки додатків для мобільних платформ
6. Інженер із захисту інформації
7. Системний адміністратор (Windows, Linux)
8. Адміністратор бази даних
9. Аналітик з комп’ютерних систем
10. ІТ-директор чи ІТ-керівник підрозділу
11. Науковий співробітник
12. Викладач вищої школи

Інформаційні системи та технології

1. Програміст прикладний (C++, C#, Java)
2. Програміст системний (Assembler)
3. Веб-розробник / дизайнер (PHP, MySQL, JavaScript, Java, CMS / HTML, CSS)
4. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
5. Інженер з проектування та розробки додатків для мобільних платформ
6. Інженер із захисту інформації
7. Системний адміністратор (Windows, Linux)
8. Адміністратор бази даних
9. Аналітик з комп’ютерних систем
10. ІТ-директор чи ІТ-керівник підрозділу
11. Науковий співробітник
12. Викладач вищої школи

Статистика

1. Статистик
2. Системний аналітик
3. Фінансовий та актуарний аналітик
4. Експерт з ризику
5. Науковий співробітник
6. Математик
7. Економіст-статистик
8. Аналітик баз даних
9. Бізнес-аналітик
10. Аналітик консолідованої інформації

Інженерія програмного забезпечення

1. Програміст прикладний (С++, С#, Java, Objective C для Windows, Linux, Android, iOS, WinPhone, …)
2. Програміст системний (С, Assembler)
3. Програміст та адміністратор баз даних (SQL, MySQL, PostgreSQL, SQLite, NoSQL)
4. Архітектор програмних систем (UML, OOD Patterns, GoF)
5. Менеджер програмних проектів (PMBoK, методології Waterfall, Agile, Lean)
6. Інженер з якості та тестування програмних продуктів (Unit tests, UI Testinf)
7. Web-розробник / дизайнер (PHP, Python, Ruby, JavaScript, JQuery / HTML, CSS)
8. Фахівець з аналізу даних (R, Data Mining, BigData)
9. Адміністратор комп’ютерних мереж (Cisco)
10. ІТ-директор або керівник підрозділу ІТ