Підготовка бакалаврів

Освітньо-професійні програми і навчальні плани підготовки бакалаврів:

Освітньо-професійна програма 014 Середня освіта (Математика)

Навчальний план 014 Середня освіта (Математика)

Навчальний план 014 Середня освіта (Інформатика) III-IV курси

Освітньо-професійна програма 111 Математика

Навчальний план 111 Математика

Навчальний план 112 Статистика

Освітньо-професійна програма 113 Прикладна математика

Навчальний план 113 Прикладна математика

Освітньо-професійна програма 121 Інженерія програмного забезпечення

Навчальний план 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма 122 Комп’ютерні науки

Навчальний план 122 Комп’ютерні науки

Освітньо-професійна програма 126 Інформаційні системи і технології

Навчальний план 126 Інформаційні системи і технології