Підготовка магістрів

Освітньо-професійні програми і навчальні плани підготовки магістрів:

Освітньо-професійна програма 014.04 Середня освіта (Математика)

Навчальний план 014.04 Середня освіта (Математика)

Освітньо-професійна програма 111 Математика комп’ютерних технологій

Навчальний план 111 Математика комп’ютерних технологій

Освітня програма 111 Актуарна та фінансова математика

Освітньо-професійна програма 113 Прикладна математика

Навчальний план 113 Прикладна математика

Освітньо-професійна програма 121 Інженерія програмного забезпечення

Навчальний план 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма 122 Комп’ютерні науки

Навчальний план 122 Комп’ютерні науки