V міжнародна конференція ІТКІ-2015

27–29 травня 2015 року в селищі міського типу Ворохта на Івано-Франківщині пройшла П’ята міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”. Одним з організаторів конференції виступила кафедра інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Співорганізатори конференції: Вінницький національний технічний університет, Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташиця (Польща), Інститут кібернетики НАН України, Національний технічний університет України “КПІ”, Новий університет Лісабона (Португалія), Люблінська політехніка (Польща), Азербайджанська державна нафтова академія, Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі, Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE), Асоціація “Інформаційні технології України”.

Участь у конференції взяли представники 27 вищих навчальних закладів України і Польші. До участі у конференції були подані 94 доповіді від 160 учасників, серед яких 40 докторів наук та 53 кандидата наук, що значно перевищує показники минулих років і свідчить про активність наукової діяльності як на факультеті математики та інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, так і в інших університетах.

Приємно відмітити, що цього року збільшилась не тільки загальна кількість наукових публікацій та учасників, а й географія конференції. Зокрема, в роботі конференції взяли участь представники університетів у Лодзі і Томашуві-Мазовецькому (Польща). Цього року конференцію відвідали студенти з 14 областей України. Кожний учасник показав високий рівень наукових знань та вмінь.

Основні напрямки роботи конференції:
Секція 1. Інформаційні технології в технічних системах
Секція 2. Інформаційні технології в соціумі, освіті, медицині, економіці та екології
Секція 3. Теорія інформації, кодування та перетворення форми інформації
Секція 4. Технології цифрової обробки інформації
Секція 5. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
Секція 6. Математичне та імітаційне моделювання систем
Секція 7. Архітектоніка комп’ютерних мереж, систем та компонентів
Секція 8. Застосування інформаційних технологій в боротьбі зі злочинністю

Захід відкрили: к.ф.-м.н., доц. Шарин Сергій Володимирович, проректор з навчально-методичної роботи Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника, д.т.н., проф. Петришин Любомир Богданович, завідувач кафедри інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, д.т.н., проф. Лужецький Володимир Андрійович, завідувач кафедри захисту інформації Вінницького національного технічного університету.

Під час науково-практичного заходу учасники конференції презентували результати власних розробок та досліджень у галузі сучасних інформаційних технологій та систем, системного аналізу, проектування комп’ютерних інформаційних систем, технологій проектування й програмування комп’ютерних систем та мереж, інженерії програмного забезпечення, захисту програм та даних, комп’ютерної електроніки, логіки й схемотехніки, алгоритмів та методів обчислень, комп’ютерної графіки, моделювання, паралельних і розподілених обчислень, комп’ютерних систем штучного інтелекту.

Кращі доповіді рекомендовані до друку у фаховому виданні — в чергових випусках журналу «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія».