МНПК Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання 2017

15-20 травня 2017 року у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) на базі пансіонату «Первоцвіт» (м. Яремче) відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» (ІТКМ-2017).

Організатор конференції: кафедра інформатики факультету математики та інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Співорганізатори:

• Міністерство  освіти  і  науки  України
• Вінницький національний технічний університет
• Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України
• AGH науково-технологічний університет ім. Ст.Сташіца,  Польща
• Інститут кібернетики НАН України
• Національний авіаційний університет
• Економічна академія “Д.А.Ценов”, Болгарія
• Фінансово-економічний інститут Таджикистану
• Лудзький університет,  Польща
• Новий університет Лісабона, Португалія
• Азербайджанська державна нафтова академія
• Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі
• Інститут  інженерів  з  електротехніки та електроніки (IEEE), Українська секція
• Асоціація “Інформаційні технології України”
• Громадська організація “Івано-Франківський ІТ кластер”

Для участі в конференції було подано 128 заявок від провідних науковців вищих навчальних закладів України, Таджикистану і Польщі, що перевищує показники минулих років і свідчить про активність наукової діяльності як на факультеті математики та інформатики нашого університету, так і в інших університетах. Виявили бажання взяти участь в роботі конференції представники University of Lodz (Лодзь, Польща), AGH University of Science and Technology (Краків, Польща) та Finance and Economics Institute of Tajikistan (Душанбе, Таджикистан). У цьогорічній конференції також взяли участь науковці з 16-ти областей України.

Робота конференції здійснювалась за наступними напрямками:

• Інформаційні технології в технічних та системах спеціального призначення
• Інформаційні технології в соціумі, освіті, медицині, економіці, управлінні, екології та юриспруденції
• Теорія інформації, кодування та перетворення форми інформації
•  Цифрова обробка та ущільнення інформації
• Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
• Архітектоніка та компоненти комп’ютерних систем та мереж
• Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем
• Прикладні методи дослідження дискретно-неперервних математичних моделей

Під час науково-практичного заходу учасники конференції презентували результати власних розробок та досліджень у галузі сучасних інформаційних технологій та систем, системного аналізу, проектування комп’ютерних інформаційних систем, технологій проектування й програмування комп’ютерних систем та мереж, інженерії програмного забезпечення, захисту програм та даних, створення комп’ютерних ігор, комп’ютерної електроніки, логіки й схемотехніки, алгоритмів та методів обчислень, комп’ютерної графіки, моделювання паралельних і розподілених обчислень, комп’ютерних систем штучного інтелекту, моделювання нерівноважних процесів; моделювання некласичних задач механіки та тепломасоперенесення; математичних методів обчислювального експерименту; моделювання інформаційних та телекомунікаційних мереж; моделювання складних систем дискретно-неперервної природи, розпізнавання та класифікація образів, задачі штучного інтелекту, задачі кібернетики, криптоаналіз, фінансова математика, системи підтримки та прийняття рішень.

За результатами роботи конференції прийнято такі висновки:

• відзначено високий науковий рівень презентованих доповідей як досвідчених, так і молодих вчених;
• вирішено продовжити наукові дослідження у висвітлених напрямках та започаткувати співпрацю науковців, які працюють у суміжних напрямках;
• рекомендовано кращі доповіді до друку у наукових фахових виданнях України;
• висловлено подяку організаторам конференції за високий рівень організації;
• рекомендовано проведення конференції в наступні роки з метою продовження співпраці науковців та обміну досвідом.