Підготовка бакалаврів I-III курси

Навчальні плани підготовки бакалаврів, які навчаються на I, II і III курсах, можна завантажити з цієї сторінки.

Інформаційні системи і технології (денна)

Інформаційні системи і технології (заочна)

Інженерія програмного забезпечення (денна)

Комп’ютерні науки (денна)

Комп’ютерні науки (заочна)

Математика (денна)

Прикладна математика (денна)

Комп’ютерне моделювання та технології програмування (денна)

Середня освіта (інформатика) (денна)

Середня освіта (інформатика) (заочна)

Середня освіта (математика) (денна)

Середня освіта (математика) (заочна)

Статистика (денна)