Всеукраїнська наукова конференція

Всеукраїнська наукова конференція
“Алгебра, топологія, аналіз, стохастика”
(АТАС — 2012).

З 20 по 23 вересня 2012 року в оповитому барвами карпатської осені селі Микуличин проходила Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 10-річчю факультету математики та інформатики. Напрями роботи конференції відзначені в її назві, хоча і не обмежувались ними. В роботі конференції взяли участь науковці з багатьох університетів та наукових установ країни. Це — Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), Львівський національний університет імені Івана Франка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк), Тернопільський національний економічний університет, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Інститут математики НАН України (м. Київ), Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України (м. Львів). З повним переліком учасників конференції та коротким змістом їх доповідей можна ознайомитись в збірці тез доповідей.

Tezy2012