VI Всеукраїнська математична конференція імені Б. В. Василишина «Нелінійні проблеми аналізу»

З 26 по 28 вересня 2018 року на базі нашого факультету та спортивно-оздоровчого комплексу «Смерічка» у с. Микуличин проходила VI Всеукраїнська математична конференція імені Б. В. Василишина «Нелінійні проблеми аналізу». Ця конференція продовжила цикл п’яти попередніх конференцій, які були започатковані за ініціативою багаторічного проректора Прикарпатського університету, професора Богдана Васильовича Василишина. Організатором конференції виступила кафедра диференціальних рівнянь і прикладної математики.

До початку конференції були видані програма та тези доповідей. Всього на офіційному сайті конференції npa.if.ua зареєструвалось 97 учасників. Незважаючи на статус конференції як всеукраїнської, були серед учасників представники з Польщі, Словаччини та Казахстану.  Українські учасники конференції представляли наукові установи та вищі навчальні заклади Києва, Одеси, Львова, Ужгорода, Тернополя, Чернівців, Ніжина, Мелітополя, Слов’янська, Івано-Франківська. На конференції працювали секції: 1) теорія функцій, топологія і нелінійний функціональний аналіз, 2) диференціальні рівняння та сучасні проблеми прикладної математики.

У доповідях, представлених на пленарних та секційних засіданнях, обговорювалися методи побудови і дослідження розв’язків для звичайних диференціальних рівнянь, рівнянь з частинними похідними, інтегро-диференціальних та диференціально-операторних рівнянь, окремі питання теорії функцій, математичного та функціонального аналізу, а також  їх застосування  у прикладній математиці.

Доповіді багатьох науковців викликали справжній інтерес і жваву дискусію. Організація такого наукового форуму на Прикарпатті сприяла подальшому розвитку математичних досліджень, обміну науковими результатами і досвідом. За результатами конференції прийнято ухвалу підвищити статус конференції до міжнародної із широким залученням до участі в ній науковців інших країн.

Тези доповідей