Спеціальності на факультеті

Підготовку фахівців здійснюють 6 кафедр: алгебри та геометрії, диференціальних рівнянь і прикладної математики, математичного і функціонального аналізу, статистики і вищої математики, інформатики, інформаційних технологій.
Спеціальності на бакалавраті
МАТЕМАТИКА
(40 місць)

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)
(35 місць)
СТАТИСТИКА
(30 місць)
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
(40 місць)
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
(40 місць)

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
(40 місць)

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)
(20 місць)
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(30 місць)
Спеціалізації (освітні програми)
математика (за галузями),
математика комп’ютерних технологій,
актуарна та фінансова математика


математика (та додаткова спеціалізація)

комп’ютерна та теоретична статистика,
аналітика статистичної інформації,
фінансова та актуарна аналітика
комп’ютерне і математичне моделювання,
комп’ютерна математика,
технології об’єктного та функціонального програмування
крос-платформне програмування,
розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем


інформаційно-комунікаційні технології,
розробка програмного забезпечення


інформатика (та додаткова спеціалізація)

розробка програмного забезпечення Web-орієнтованих систем,
розробка програмного забезпечення мобільних пристроїв та вбудованих систем,
розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем
Спеціальності у магістратурі

математика


середня освіта (інформатика)

прикладна і теоретична статистика
прикладна математика

комп’ютерні науки та інформаційні технології


середня освіта (інформатика)

інженерія програмного забезпечення
Кваліфікація (відповідно до запису в дипломі)
Математик. Науковий співробітник

Математик. Аналітик програмного забезпечення. Програміст прикладний

Математик. Актуарій


Викладач математики. Вчитель математики та інформатики (додаткова кваліфікація)

Статистик Математик. Програміст прикладний Фахівець з інформаційних систем і технологій


Фахівець з розробки комп’ютерних програм

Фахівець з інформаційних технологій


Викладач інформатики.
Вчитель інформатики (та дод. кваліф.)

Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
Посада, яку може займати фахівець
– математик-дослідник,
– математик-конструктор,
– математик-аналітик,
– системний аналітик,
– менеджер-аналітик,
– аналітик програмного забезпечення,
– програміст прикладний (C/С++, Prolog, системи комп’ютерної математики, бібліотеки комп’ютерної графіки, наукові видавничі системи, засоби лексичного і синтаксичного аналізу тексту та розробки компіляторів),
– науковий співробітник,
– вчитель математики середньої школи,
– викладач вищого навчального закладу,
– вчитель інформатики (додаткова кваліфікація за бажанням студента),
– актуарій (страховий математик)
– статистик,
– системний аналітик,
– фінансовий та актуарний аналітик,
– експерт з ризику,
– науковий співробітник,
– математик,
– економіст-статистик,
– аналітик баз даних,
– бізнес-аналітик,
– аналітик консолідованої інформації
– математик-аналітик,
– фахівець зі створення програмного забезпечення,
– програміст (С++, С#, Java, GPSS, системи комп’ютерної математики, наукові видавничі системи),
– веб-розробник / дизайнер (HTML5, CSS, PHP, JavaScript, MySQL, Bootstrap),
– аналітик комп’ютерних систем і комунікацій,
– аналітик комп’ютерного банку даних,
– аналітик операційного і прикладного програмного забезпечення,
– фахівець з автоматизації виробничих процесів,
– адміністратор баз даних, баз знань,
– науковий співробітник
– прикладний програміст (C++, C#, Java);
– системний програміст (Assembler);
– веб-розробник / дизайнер (PHP, MySQL, JavaScript, Java, CMS / HTML, CSS);
– інженер з програмного забезпечення комп’ютерів,
– інженер з проектування та розробки додатків для мобільних платформ;
– інженер із захисту інформації;
– системний адміністратор (Windows, Linux);
– адміністратор бази даних;
– аналітик з комп’ютерних систем;
– ІТ-директор чи ІТ-керівник підрозділу;
– науковий співробітник;
– вчитель інформатики середньої школи;
– викладач вищої школи.
– програміст прикладний
(С++, С#, Java, Objective C для Windows, Linux, Android, iOS, WinPhone, …),
– програміст системний (С, Assembler),
– програміст та адміністратор баз даних (SQL, MySQL, PostgreSQL, SQLite, NoSQL),
– архітектор програмних систем (UML, OOD Patterns, GoF),
– менеджер програмних проектів (PMBoK, методології Waterfall, Agile, Lean),
– інженер з якості та тестування програмних продуктів (Unit tests, UI Testinf),
– web-розробник / дизайнер (PHP, Python, Ruby, JavaScript, JQuery / HTML, CSS),
– фахівець з аналізу даних (R, Data Mining, BigData),
– адміністратор комп’ютерних мереж (Cisco),
– ІТ-директор або керівник підрозділу ІТ.

►Підготовка фахівців здійснюється на основі двоступеневої системи: бакалавр (4 роки) – магістр (1,5-2 роки).

►Факультет створив для всіх наших магістрантів унікальні можливості для отримання двох дипломів магістра – українського та європейського, організувавши паралельне навчання (за бажанням) в нашому та в одному з польських (Краків, Жешув) державних університетів (на безоплатній основі). Див., наприклад, тут і тут.

►На факультеті діє аспірантура зі спеціальностей: 01.01.01 – математичний аналіз, 01.01.02 – диференціальні рівняння, 01.01.04 – геометрія і топологія, 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика, 01.01.06 – алгебра і теорія чисел, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, 05.13.06 – інформаційні технології.

►На факультеті функціонує спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей: математичний аналіз (фізико-математичні науки), математичне моделювння (фізико-математичні та технічні науки).

►На факультеті видається фаховий науковий журнал “Карпатські математичні публікації” (свід. про держ. реєстр. КВ №14703-3674Р).

►Студенти факультету (за бажанням) можуть навчатися на військовій кафедрі (на 3-4 курсах) і отримати військовий квиток. Детальніше див. тут.

►Студенти мають можливість прослуховувати курси локальної мережевої академії Cisco, адаптовані під університетську програму. Детальніше див. тут.

Умови вступу на факультет у 2018 році (ОР бакалавра на основі ПЗСО)

Навчання за міжнародними польсько-українськими угодами

Детальніше про прикладну математику

Детальніше про статистику

Детальніше про інженерію програмного забезпечення

Правила прийому до університету у 2018 році

Вступ на ОР магістра

Вступ на ОР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста