Спеціальності на факультеті

Підготовку фахівців здійснюють 6 кафедр: алгебри та геометрії, диференціальних рівнянь і прикладної математики, математичного і функціонального аналізу, математики та інформатики і методики навчання, комп’ютерних наук та інформаційних систем, інформаційних технологій.
Спеціальності на бакалавраті
МАТЕМАТИКА
(40 місць – денна форма)

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)
(40 місць – денна форма,
20 місць – заочна форма)
СТАТИСТИКА
(25 місць – денна форма)
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
(40 місць – денна форма)
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
(40 місць – денна форма,
20 місць – заочна форма)

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
(38 місць – денна форма,
12 місць – заочна форма)

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)
(40 місць – денна форма,
20 місць – заочна форма)
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(30 місць – денна форма)
Спеціалізації (освітні програми)
математика (за галузями),
математика комп’ютерних технологій


середня освіта (математика, інформатика)

комп’ютерна аналітика процесів та інформації
прикладна математика,
комп’ютерне моделювання та технології програмування
розробка програмного забезпечення,
проектування систем обробки даних та розробка мобільних додатків

інформаційно-комунікаційні технології,
розробка програмного забезпечення


середня освіта (інформатика)

розробка програмного забезпечення Web-орієнтованих систем,
розробка програмного забезпечення мобільних пристроїв та вбудованих систем
Спеціальності у магістратурі

математика


середня освіта (математика)

прикладна і теоретична статистика
прикладна математика

комп’ютерні науки та інформаційні технології


середня освіта (інформатика)

інженерія програмного забезпечення
Кваліфікація (відповідно до запису в дипломі)
Математик. Науковий співробітник

Математик. Аналітик програмного забезпечення

Математик. Актуарій


Викладач математики. Вчитель математики та інформатики

Статистик Математик. Програміст прикладний Фахівець з розробки комп’ютерних програм

Фахівець з інформаційних технологій


Фахівець з інформаційних технологій


Викладач інформатики.
Вчитель інформатики та англійської мови

Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
Посада, яку може займати фахівець
– математик-дослідник,
– математик-конструктор,
– математик-аналітик,
– системний аналітик,
– менеджер-аналітик,
– аналітик програмного забезпечення,
– програміст прикладний (C/С++, Prolog, системи комп’ютерної математики, бібліотеки комп’ютерної графіки, наукові видавничі системи, засоби лексичного і синтаксичного аналізу тексту та розробки компіляторів),
– науковий співробітник у галузі математики та програмування,
– вчитель математики середньої школи,
– викладач вищого навчального закладу,
– вчитель інформатики (додаткова кваліфікація за бажанням студента),
– актуарій (страховий математик).
– статистик,
– системний аналітик,
– фінансовий та актуарний аналітик,
– експерт з ризику,
– науковий співробітник,
– математик,
– економіст-статистик,
– аналітик баз даних,
– бізнес-аналітик,
– аналітик консолідованої інформації.
– математик-аналітик,
– фахівець зі створення програмного забезпечення,
– програміст (С++, Python, С#, Java, GPSS, Prolog, системи комп’ютерної математики, наукові видавничі системи),
– веб-розробник / дизайнер (HTML5, CSS, PHP, JavaScript, MySQL),
– аналітик комп’ютерних систем і комунікацій,
– аналітик комп’ютерного банку даних,
– аналітик операційного і прикладного програмного забезпечення,
– фахівець з автоматизації виробничих процесів,
– адміністратор баз даних, баз знань,
– системний адміністратор,
– науковий співробітник.
– програміст прикладний (С++, C#, Java; Objective-C, Swift для Apple Macintosh),
– програміст системний (С/С++, Assembler),
– інженер-програміст (C#, Java, Objective-C, Swift, PHP, Python, Unity 3D, SpriteKit …),
– фахівець з інформаційних технологій (Matlab, R, BigData, Unit Tests),
– веб-розробник/дизайнер (HTML, CSS, JavaScript, Node-JS, JQuery, Bootstrap, Photoshop, PHP, C#, Ruby),
– cистемний адміністратор (Windows, Linux, macOS),
– адміністратор баз даних (SQL, MSSQL, MySQL),
– ІТ-директор чи ІТ-керівник відділу (Scrum, Agile),
– розробники обчислювальних систем (VHDL, Verilog, STM32, AVR, ARM, Assembler),
– тестування програмного забезпечення,
– технік-програміст (системи «розумний дім»),
– науковий співробітник,
– вчитель інформатики середньої школи,
– викладач вищої школи.
– програміст прикладний
(С++, С#, Java, Objective C для Windows, Linux, Android, iOS, WinPhone, …),
– програміст системний (С, Assembler),
– програміст та адміністратор баз даних (SQL, MySQL, PostgreSQL, SQLite, NoSQL),
– архітектор програмних систем (UML, OOD Patterns, GoF),
– менеджер програмних проектів (PMBoK, методології Waterfall, Agile, Lean),
– інженер з якості та тестування програмних продуктів (Unit tests, UI Testinf),
– web-розробник / дизайнер (PHP, Python, Ruby, JavaScript, JQuery / HTML, CSS),
– фахівець з аналізу даних (R, Data Mining, BigData),
– адміністратор комп’ютерних мереж (Cisco),
– ІТ-директор або керівник підрозділу ІТ.

►Підготовка фахівців здійснюється на основі двоступеневої системи: бакалавр (4 роки) – магістр (1,5 року).

►Факультет створив для всіх наших магістрантів унікальні можливості для отримання двох дипломів магістра – українського та європейського, організувавши паралельне навчання (за бажанням) в нашому та в одному з польських (Краків, Жешув) державних університетів (на безоплатній основі). Див., наприклад, тут і тут.

►На факультеті діє аспірантура зі спеціальностей: 01.01.01 – математичний аналіз, 01.01.02 – диференціальні рівняння, 01.01.04 – геометрія і топологія, 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика, 01.01.06 – алгебра і теорія чисел, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, 05.13.06 – інформаційні технології.

►На факультеті функціонує спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей: математичний аналіз (фізико-математичні науки), алгебра і теорія чисел (фізико-математичні науки).

►На факультеті видається фаховий науковий журнал “Карпатські математичні публікації” (свід. про держ. реєстр. КВ №14703-3674Р, Web of Science).

►Студенти факультету (за бажанням) можуть навчатися на військовій кафедрі університету за спеціальністю “математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем” (на 3-4 курсах) і отримати військовий квиток. Детальніше див. тут.

►Студенти мають можливість прослуховувати курси локальної мережевої академії Cisco, адаптовані під університетську програму. Детальніше див. тут.

Умови вступу на факультет у 2019 році (ОР бакалавра на основі ПЗСО)

Перелік освітніх програм і кількість місць ліцензованого обсягу

Навчання за міжнародними польсько-українськими угодами

Детальніше про прикладну математику

Детальніше про статистику

Детальніше про інженерію програмного забезпечення

Детальніше про інформаційні системи та технології

Детальніше про математику комп’ютерних технологій

Детальніше про середню освіту

Правила прийому до університету у 2019 році

Вступ на ОР магістра

Вступ на ОР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста

Вступ на ОР бакалавра на основі здобутого рівня вищої освіти

Підготовка фахівців в області комп’ютерних мереж